17 may 2023

Avtomobil Mühərriki

Avtomobil Mühərriki çox geniş mövzudur. Bu mühərriklər avtomobilləri işə salmaq üçün istifadə edilən mürəkkəb sistemlərdir. Avtomobil Mühərriki mühərrik idarəedicisindən, silindr başlıqlarından, pistonlardan, klapanlardan, yanma kameralarından, ehtiyat sistemlərindən və bir çox digər komponentlərdən ibarətdir.

Ən çox istifadə edilən avtomobil mühərrikləri arasında daxili yanma mühərriki və elektrik mühərriki var.

Daxili yanma mühərriki yanacağın yanmasının baş verdiyi mühərrik növüdür. Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Yanma kamerasında yanacaq (əsasən benzin və ya dizel) yandırılır və bu proses silindr başlarındakı pistonların yuxarı və aşağı hərəkəti ilə gücə çevrilir.

Elektrik mühərriki elektriklə işləyən mühərrik növüdür. Bu mühərriklər elektrik enerjisi ilə işləyən akkumulyatorlar vasitəsilə elektrik mühərriklərinə enerji verir. Elektrikli avtomobillər daha çevikdir, nəticədə daha az texniki xidmət tələb edir.

Mühərriklər iki qrupa bölünürlər:

Birinci qrupa birbaşa təbii enerji ilə işləyən, onun mexaniki enerjiyə çevrilməsini həyata keçirən mühərriklər daxildirlər.

İkinci qrupa isə başqa yollarla əldə edilmiş enerjinin hesabına işləyən mühərriklər (elektrik mühərikləri, hidromühərriklər, pnevmomühərriklər) daxildirlər.

Yanacaqlarına görə mühərriklər, aşağıdakı növlərə ayrılırlar:

  1. Dizel
  2. Benzin
  3. Təbii qaz
  4. Elektrik
  5. Hidrogen

Avtomobil mühərriki texnologiyası zamanla inkişaf edir və daha səmərəli, daha təhlükəsiz və daha çevik mühərrik sistemləri üçün yeni imkanlar açır. Bu, daha yüksək performans standartlarını və yanacaq qənaətini təmin edir.Əsas məqsəd avtomobil mühərrik sistemləri istehsalçılarının tələblərinə cavab vermək, texniki xidmətin minimuma endirilməsi və çevik başlanğıcdır.

Yeni xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün qeydiyyatdan keçməyi unutmayın!
https://autoreport.az/register
https://www.youtube.com/@autoreport_az
www.autoreport.az

Mobillik Xidməti

Mobillik bir xidmət kimi o deməkdir ki, siz avtomobilə sahib olmaq əvəzinə ondan lazım olduqda istifadə edə və sonra onu geri qaytara və ya başqa insa...

01 iyun 2023

Ətraflı

Alternativ Yanacaqlar

Avtomobil sənayesində daima yeniliklər davam edir və bu sahədə vacib olan mövzulardan biri də yeni yanacaqlardı. Təmiz və səmərəli mühərrik texnologiy...

30 may 2023

Ətraflı

Elektrikli Avtomobil - EA

Elektrikli Avtomobil - idarə etmək üçün elektrik enerjisindən istifadə edən nəqliyyat vasitəsidir. Daxili yanma maşınlarından fərqli olaraq, elektrik...

22 may 2023

Ətraflı